Назар аударыңыз, конкурстан бас тарту! Алматы қаласы әкімдігінің


с. 1
Назар аударыңыз, конкурстан бас тарту! Алматы қаласы әкімдігінің шаруашылық жүргізу құқығындағы «Алматы қала құрылысы кадастры» мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны, 050010, Алматы қ-сы, Достық даңғ., 85, http://www. аlmatykаdastr.кz

бақылау камераларын орнатуымен мемлекеттік сатып алуды Қазақстан Республикасы «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының 5 б. 10 т. сәйкес мемлекеттік сатып алудың бекітілген нақтыланған жылдық жоспарында көзделген тауарларды сатып алуға арналған шығыстардың қысқартылуына байланысты жүзеге асырудан бас тартатынын хабарлайды.Қосымша ақпарат пен анықтаманы мына телефон арқылы алуға болады: 8(727) 272-35-11.

Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының уәкілетті өкілі – мемлекеттік сатып алу бойынша заңгері Рахымов Асқар Абдуллаұлы 8(727) 272-35-11.


Внимание, отмена конкурса! Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Алматы қала құрылысы кадастры» акимата города Алматы, 050010, г. Алматы, пр. Достык 85, http://www. аlmatykаdastrz

объявляет об отказе от осуществления государственных закупок камер наблюдения с установкой в связи с сокращением расходов на приобретение товаров, предусмотренных в утвержденном уточненном годовом плане государственных закупок, в соответствии со ст.5 п.10 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках».Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8(727)272-35-11.

Представитель организатора государственных закупок товаров, работ, услуг – юрист по государственным закупкам Рахимов Аскар Абдуллаевич тел. 8(727) 272-35-11.
с. 1

скачать файл