Экспресс – информация


с. 1
Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі

Қостанай облысының Статистика департаменті

Ж
В соответствии с «Гражданским кодексом Республики Казахстан (особенная часть)» данный материал не подлежит размножению (копированию), при использовании статистической информации в своих публикациях (изданиях) обязательна ссылка на Департамент статистики Костанайской области Агентства Республики Казахстан по статистике.«Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне (ерекше бөлігі)» сәйкес бұл материал көбейтуге (көшіруге) жатпайды, статистикалық ақпараттарды өз жарияланымдарында (басылымдарында) пайдаланған жағдайда Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің Қостанай облысының Cтатистика департаментіне сілтеме жасау міндетті.
ЕДЕҚАБЫЛ – АҚПАРАТ

ЭКСПРЕСС – ИНФОРМАЦИЯ
Жедел ақпарат

Экспресс-информация


№ 14-22/84

2013 жылғы 7 наурыз

9-21 серия

Қостанай облысы бойынша құрылыс өндірісінде қолданылатын материалдар, бөлшектер және конструкцияларға орташа бағалар және бағалар индексі
Цены и индексы цен на строительные материалы, детали и конструкции

по Костанайской области

Орташа баға теңгемен

Индекс %-бен
2012 жылғы

желтоқсан2013 жылғы

ақпан


Средняя цена в тенге

Индекс в %

декабрь

2012г.


февраль

2013г.


Құрылыс құмы, текшее метр

739

752

101,8

Песок строительный, куб. метр

Қиыршықтас, малтатас және шақпақтас, текшее метр

2 355

2 390

101,5

Щебень, галька и кремень,

куб. метрТілінген немесе жарылған, бөліктерге бөлінген немесе аршылған, қалыңдығы 6 мм-ден жоғары қылқан жапырақты ағаш материалдары, текше метр

33 448

34 219

102,3

Лесоматериалы хвойных пород, распиленные или расколотые, разрезанные на части или лущеные, толщиной более

6 мм, куб. метрСүректен жасалған ағаш-жоңқалы тақталар және ұқсас тақталар, шаршы метр

767

767

100,0

Древесно-стружечные плиты и плиты аналогичные из древесины, кв. м

Ағаш-талшықты тақталар,

шаршы метр214

214

100,0

Плиты древесно-волокнистые, кв. м

Ламинат, шаршы метр

1 462

1 472

100,7

Ламинат, кв. м

Мұнай және тақтатасты битумдар, тонна

86 745

86 959

100,2

Битум нефтяной и сланцевый, тонн

Бояулар және лактар, тонна

355 401

327 873

92,3

Краски и эмали, тонн

Линолеум және винил, линолеум түріндегі иілімді еден жабындылары және т.б.,

шаршы метр1 450

1 458

100,6

Линолеум и эластичные напольные покрытия типа винила, линолеума и т.д., кв. м

Құйылған және иленген табақты, арматураланбаған шыны,

шаршы метр943

977

103,6

Стекло литое и

прокатное листовое

неармированное, кв. м


Тақтайшалар мен тақтайлар керамикалық, шаршы метр

1 662

1 658

99,8

Плитки и плиты керамические, кв. м

Соңы Окончание
Орташа баға теңгемен

Индекс %-бен
2012 жылғы

желтоқсан2013 жылғы

ақпан


Средняя цена в тенге

Индекс в %

декабрь

2012г.


февраль

2013г.


Едендерге арналған әйнекейленбеген, тегіс, қыш тақтайшалар, шаршы метр

1 783

1 796

100,7

Плитки керамические для полов гладкие, кв. м

Отқа төзімсіз қыш құрылыс кірпіштері, текше метр

17 384

17 819

102,5

Кирпичи керамические неогнеупорные строительные, куб. м

Қаптама қыш кірпіштер,

текше метр18 494

19 200

103,8

Кирпичи керамические облицовочные, куб. м

Портландцемент, тонна

20 466

20 364

99,5

Портландцемент, тонн

Сөндірілмеген әк, тонна

72 000

72 000

100,0

Известь негашеная, тонн

Ғанышкартон, шаршы метр

555

543

97,8

Гипсокартон, кв. м

Тауарлық бетон, тонна

5 831

6 210

106,5

Бетон товарный, тонн

Қалау құрылыс ерітіндісі, тонна

5 309

5 467

103,0

Раствор строительный кладочный, тонн

Құрылыс ерітінділерін дайындауға арналған бетон қоспалары, тонна

82 390

80 951

98,3

Смеси бетонные для приготовления растворов строительных, тонн

Асбестцементтен жасалған табақтар, панельдер, тақталар және ұқсас бұйымдар,

шаршы метр525

525

100,0

Листы, панели, плитки и изделия аналогичные из асбестоцемента,

кв. м


Төбе жабатын рубероид,

шаршы метр96

97

101,0

Рубероид кровельный,

кв. м


Жайма болат, қалыңдығы 4мм дейін, тонна

123 758

121 872

98,5

Сталь листовая до 4 мм,

тонн


Ыстықтай илектелген арматуралық болат (созбасым), тонна

134 872

129 540

96,0

Горячекатаная арматурная сталь (катанка), тонн

№ 14, 16, 18, 20 швеллерлер, тонна

143 865

139 972

97,3

Швеллеры № 14, 16, 18, 20,

тонн


50х50 бұрыштар, тонна

133 719

133 314

99,7

Уголки 50х50, тонн

Су-газ желілерінің қара болат (мырышталмаған) құбырлары, тонна

166 467

163 097

98,0

Трубы стальные водогазопроводные черные (неоцинкованные), тонн

Құйма шойыннан жасалған ванналар, дана

42 000

42 000

100,0

Ванны из чугуна литейного, штук

Болат ванналар, дана

23 945

22 000

91,9

Ванны стальные, штукЖауапты шығарушы:

Орынд./Исп.

В.Моисеенко

Бастықтын орынбасары О.Шахматова

Баға статистикасы басқармасы
тел. (7142) 53-59-27

тел. (7142) 53-61-73E-mail: statist@krcc.kz
Ответственный за выпуск:


Управление статистики цен

 
 

с. 1

скачать файл