ОҚУ-Әдістемелік кешенi
«Өңдеу өнеркәсіптер технологиясы», 050109 «Математика», 050110 «Физика», 050806 «Агроинженерия» 548.37kb. 1 стр.

Ефимович И. Ф., Лапанович Н. М. Ярмарка наук
Хорошей традицией стало завершение недели естественно-математических дисциплин большим мероприятием, которое называется «Ярмарка наук» 48.66kb. 1 стр.

Радиотехника және телекоммуникациялар кафедрасы
Бұл үрдістер лезде ақпайды, өйткені электрлік және магниттік өрістердің энергия қорларында лездік өзгеруі мүмкін емес 224.12kb. 1 стр.

Строительство. Транспорт
Соның ішінде композит материалдан жасалған қабыршықтың орны бөлек. Көп қабатты арматураланған композит материалдан жа­салған қабыршықтарға арналған еңбектерге талдау жасап 745.66kb. 9 стр.

Автомобиль жүрген жолының бірінші жартысын = 80 км/сағ, ал екінші жартысын
Автомобиль жүрген жолының бірінші жартысын = 80 км/сағ, ал екінші жартысын = 40 км/сағ жылдамдықпен жүрді. Автомобильдің орташа жылдамдығын табыңыз 92.61kb. 1 стр.


Вопросы приёма на магистратуру по специальности 6М060300 «Механика» Теоретическая механика
Вращательное движение твердого тела. Угловая скорость и угловое ускорение тела. Скорости и ускорения точек вращающегося тела. Поступательное движение твердого тела 84.84kb. 1 стр.

Идентификация народов с золотой пропорцией
Проведен анализ антропологических данных народов планеты на основе золотой пропорции. Оценка красоты фигуры женщин определена золотым стандартом 62-100. Библ.: 5 назв 684.06kb. 1 стр.

Растяжение и сжатие
Центральным растяжением называется такой вид деформации, при котором в сечении бруса, называемом стержнем, возникает только один внутренний силовой фактор – продольная сила Nz.(рисунок 1) 166.27kb. 1 стр.


6 Ә, №76 Ә. Бөкейхан атындағы орта мектеп, Қарағанды қаласы
Мақсаты: Қазақтың ұлттық өлшемдерінің мағынасын ашып, қазіргі өлшем бірліктердегі баламасын анықтау 65.96kb. 1 стр.

Әкімшілік және қоғамдық ғимараттарға қызмет көрсетумен айналысатын қызметкерлер санының салааралық үлгі нормативтері
Осы сандық нормативтер әкімшілік және қоғамдық ғимараттарда қызмет көрсетумен айналысатын қызметкерлердің қажетті нормативтік сандарын, уақыт нормаларын, қызмет көрсету нормаларын 799.9kb. 3 стр.

Дипломдық жобалауға әдістемелік нұсқаулықтардың бекіту парағы Нысан пму ұс н 18. 3/25
Сондықтан дипломдық жобалау тәлімгердің шығармашылық сипаттағы жұмысы болып, инженер даярлаудағы оқу үрдісінің қорытынды кезеңі болып табылады 393.63kb. 1 стр.

Методикалы› Щдістемелер Курсты› ж±мыс Гидравлика жЩне гидро-пневможетек
Курсты› ж±мыстыЈ ма›саты жон“ыш станок жЩне кйтергiш тетiктiЈ гидрожетектерін есептеу мысалдарында Щр тЇрлi машиналар мен тетiктердiЈ гидравликалы› жетектерін есептеуініЈ Щдiстемесiн меЈгеру болып табылады 438.73kb. 1 стр.

Маломерная топология
Узел, зацепление. Изотония. Ручные и дикие узлы. Гладкий и кусочно-линейный подходы. Ориентированные узлы и зацепления 45.02kb. 1 стр.

Банк данных учителей-предметников методического объединения учителей математики, информатики и физики
Программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев. Математика. 5-11 классы. Дрофа. Москва., 2001 61.77kb. 1 стр.


Курса: Уақыт бойынша қатарларды талдау және болжау
Автокорреляция шамасы мен таңбасы, трендтен ауытқулардың экстремумдарының саны, графиктік 115.53kb. 1 стр.

Веб-сервистің сервис-бағытталған архитектура үшін тиімді композициясын қҰРУ
Бұл өзінің кәсібінде веб қосымшалар және және интернет қолданатын компаниялардың өсуімен бірге кедергілер де артады. Microsoft. Net веб сервистері мұндай байланыс мәселелерін шешеді 64.07kb. 1 стр.

Оқу жылында Қазақстан Республикасының жалпы орта бiлiм беру ұйымдарында ғылым негiздерiн оқыту ерекшелiктерi туралы әдiстемелiк нұсқау хат. Алматы, 2009
Республикасының жалпы орта бiлiм беру ұйымдарында ғылым негiздерiн оқыту ерекшелiктерi туралы әдiстемелiк нұсқау хат. –Алматы, 2009 1727.8kb. 5 стр.

Әдістемелік ұсыныстарға және нұсқауларға, әдістемелік ұсыныстарға, әдістемелік нұсқауларға арналған титул парағы
Технологиялық машиналар және жабдықтар мамандығының студенттеріне «Стандарттау, сертификаттау және техникалық өлшеулер» пәнінен зертханалық сабақтарына арналған 555.95kb. 2 стр.